Aanmelden

Vragen of klachten?

Ieder schooljaar worden ouders uitgenodigd voor informatieve ouderavonden. Dan wordt de gang van zaken op school besproken, er wordt informatie gegeven over de opleiding, vakkenpakket-, studie- en beroepskeuzebegeleiding. Ook maak jij als ouder dan kennis met de mentor, teamleider en decaan. Op deze avonden kun je de klassensituatie en –sfeer bespreken. Ook bestaat de mogelijkheid voor persoonlijk contact.

Voor ouders met een kind in het examenjaar is er een speciale bijeenkomst over het examenjaar. Het gaat dan voornamelijk over de inrichting van het schoolonderzoek en centraal eindexamen. Ook worden ouders uitgenodigd voor de presentatie van je profielwerkstuk.

Bij het eerste en derde rapport verwachten we ouders op school om persoonlijk het rapport op te halen bij de mentor. Opmerkingen en vragen worden in een kort persoonlijk gesprek uitgewisseld. Bij het tweede rapport nodigen we ouders uit voor een gesprek met de lesgevende docenten (maximaal 3) over resultaten of over eventuele bijzondere omstandigheden.

Ouders met kinderen in het eerste leerjaar worden aan het begin van het schooljaar door de mentor uitgenodigd voor een kennismakingsavond. Ouders met een kind in de vierde klas worden uitgenodigd voor een individueel gesprek met de teamleider, de decaan en de mentor.

Mochten er vragen leven of klachten zijn; je bent altijd van harte welkom om op afspraak (via e-mail of telefoon) medewerkers van de school te spreken. We gaan er van uit dat ouders zich in eerste instantie richten tot de mentor van hun kind. Mochten ouders er niet uitkomen met de mentor dan kunnen zij zich richten tot de teamleider, of in laatste instantie, de rector.