Aanmelden
18 december 2018

60-jarig bestaan: Een stukje geschiedenis

Al in 1918 werd er in Rijswijk gesproken over het oprichten van een school voor middelbaar onderwijs. Pas in 1958 werd het Gemeentelijke Lyceum opgericht. Er werden daartoe houten noodlokalen in de polder aan de Van Vredenburchweg geplaatst. Er werd bewust gekozen voor deze locatie, dicht tegen de Haagse wijken. De gedachte was dat dit wellicht ook extra leerlingen uit Den Haag zou aantrekken, wat voor het leerlingenaantal en de financiën natuurlijk gunstig was.

In 1963 werd er gestart met de bouw van een echt schoolgebouw. Het gebouw werd ontworpen door architect H.E. Niemeijer. Het zou een gebouw worden voor 750 leerlingen. In 1965 werd het gebouw in gebruik genomen. Er waren 20 lokalen, een aula en een gymzaal. De aula was bijzonder omdat deze ruimte, tot 1991, dienstdeed als schouwburg van Rijswijk. In 1968 werd de Mammoetwet ingevoerd, een grote hervorming van het onderwijssysteem in Nederland. Er kwam op het lyceum een brede brugklas, waarna de leerlingen verdeeld werden over mavo, havo of vwo. Met de invoering van de Mammoetwet kreeg de school een nieuwe naam: De Rijswijkse Openbare Scholengemeenschap, ofwel de ROS.

In de jaren 80 vergrijsde Rijswijk snel. Als gevolg hiervan moesten meerdere scholen met elkaar fuseren om de terugloop van het aantal leerlingen op te vangen. In 1977 ging de Albert Plesmanmavo op in de ROS. Hoewel de noodlokalen aan de Van Vredenburchweg in een slechte conditie verkeerden, werd het hoofdgebouw pas in 1986 uitgebreid, waarna de noodlokalen konden worden afgebroken. In 1992 ontstond de fusie met de Churchillmavo. Toen het gebouw van de ROS wederom was uitgebreid, trok de mavo definitief in bij de ROS.

In 1995 ontstond de fusie met de school voor beroepsonderwijs Rijshage. Uit respect voor elkaar werd er gekozen voor een nieuwe gezamenlijke naam: het Atlascollege. Door deze fusie kwam er nu ook beroepsonderwijs binnen de organisatie. Hiertoe moest er echter wel een nieuw gebouw worden gerealiseerd. Achter het gebouw van de ROS, naast het spoor en ingeklemd door een nieuw te bouwen fietsviaduct, werd een nieuw gebouw neergezet, het huidige gebouw van het Van Vredenburch College. Er werden 7 praktijklokalen en 18 theorielokalen gerealiseerd. En in 1996 verhuisden 500 leerlingen van de Plaspoelpolder naar het nieuwe gebouw van het Atlas College.

In 2001 werd er vanuit het Atlas College een nieuwe locatie opgericht in de, toen nog Rijswijkse, vinexwijk Ypenburg. Deze locatie groeide al snel uit tot een grote, relatief autonome school. In 2005 ontstond dan ook de Atlas Onderwijsgroep, bestaande uit 3 afzonderlijke schoollocaties die zich gingen profileren met een eigen schoolnaam: Het Rijswijks Lyceum, het Van Vredenburch College en Lyceum Ypenburg. In de tussentijd onderging het gebouw van het Rijswijks Lyceum nog een zeer ingrijpende renovatie, met overigens een prachtig resultaat, zoals we nog elke dag mogen ervaren. In 2013 werd de Atlas Onderwijsgroep opgeheven en gingen het Rijswijks Lyceum en het Van Vredenburch College als één schoolorganisatie, als brede scholengemeenschap, zelfstandig verder. Hierbij is toen bewust gekozen om niet weer de schoolnamen te veranderen uit het oogpunt van naamsbekendheid.

We vieren 60 jaar onderwijs op het Rijswijks Lyceum en het Van Vredenburch College. Dat wil vooral zeggen dat er op de huidige plek van de school in Rijswijk al 60 jaar met hart en ziel onderwijs wordt verzorgd aan jongeren. De school zoals we die nu kennen is een uitkomst van verschillende fusies en samenvoegingen in de afgelopen decennia. We organiseren dit schooljaar een aantal feestelijke activiteiten om stil te staan bij het 60 jarig bestaan.

In september werd er op het nieuwe schoolplein een feest georganiseerd voor het personeel en eind oktober was er een spannend Halloweenfeest voor de leerlingen. Zij konden zich hier voor inschrijven en er was grote belangstelling voor. Er werd goed gegriezeld door de hele school heen. De komende maanden wordt u op de hoogte gehouden van activiteiten die nog volgen.

60-jarig bestaan: Een stukje geschiedenis