Aanmelden
18 december 2018

Platform Urban Education 070

Het verzorgen of volgen van onderwijs in een grootstedelijke omgeving brengt verschillende uitdagingen met zich mee. Een toenemend aantal scholen in de Haagse regio heeft, in meer of mindere mate, met deze uitdagingen te maken en zoekt naar manieren om hier adequaat mee om te gaan.

Het vraagstuk waar deze scholen een antwoord op willen vinden, gaat verder dan het verbreden of verdiepen van het onderwijsaanbod om alle leerlingen gelijke onderwijskansen te bieden. Het betreft namelijk ook de manier waarop individuele docenten, onderwijsteams en de schoolorganisatie als geheel in staat zijn om voor kansrijk onderwijs, de benodigde randvoorwaarden te realiseren. Om kansengelijkheid te bevorderen, is het nodig om (de positie van) leerlingen, docenten en schoolleiders te versterken, om hen in hun kracht te zetten. En dit geldt natuurlijk ook voor ouders.

Samen met vijf po- en vo-scholen in en om Den Haag delen we deze visie en ambitie. Deze schoolorganisaties verenigen zich in het ‘Platform Urban Education 070’.