Aanmelden
18 december 2018

Wetenschap & Technologie

Met ingang van komend schooljaar zal er een technische mavo op het Van Vredenburch College worden aangeboden. Er zijn verschillende redenen waarom we een technische ‘stroom’ of richting binnen ons mavo onderwijs willen aanbieden. Wij denken dat een technische mavo meerwaarde heeft voor een deel van de potentiele mavoleerlingen:

  • Gunstig beroepsperspectief in de technische sector
  • Motivatie: ook praktisch en beroepsgericht onderwijs, niet alleen theorievakken
  • Betere voorbereiding op en doorstroom naar het MBO (hoger instroomniveau mogelijk en de overstap wordt makkelijker)
  • Aansluiten bij interesse en belevingswereld van leerlingen (techniek is overal)
  • Stimuleren van een brede ontwikkeling: ook leerlingen bij wie dit misschien minder voor de hand ligt, kunnen talent voor techniek hebben
  • Een verkorte leerroute in het MBO als de leerlingen bij ons ook al een aantal MBO-onderdelen afsluiten.

Het lijkt alsof de technische mavo (weer) iets nieuws voor de school is, maar de invulling hiervan bouwt eigenlijk voort op een aantal dingen die we als school al goed doen: mavo/kader klassen, HB/VWO+ onderwijs en goed technisch praktijkonderwijs in mooie vaklokalen. Daarnaast werken we bij de uitwerking van deze leerroute samen met ROC Mondriaan.

Met de technische mavo richten we ons op TL-leerlingen met interesse in techniek. Zij worden uitgedaagd om zich verder te verdiepen in techniek en krijgen de kans om praktisch aan de slag te gaan én een mavodiploma te behalen. We willen dit traject al in het eerste leerjaar laten starten en is dus bedoeld voor leerlingen die weten wat ze willen. Belangrijk is wel dat deze leerlingen gemotiveerd zijn voor de technische mavo, ze moeten bereid zijn om zich hier (extra) voor in te zetten. Wellicht is de ontwikkeling van de Tech-mavo interessant voor leerlingen uit uw groep acht.