Aanmelden
28 maart 2018

Bezoek Ministers van Onderwijs

Op dinsdagmiddag 27 maart hebben Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven en Minister van Basis- en voortgezet onderwijs en media Arie Slob onze school bezocht. De ministers hebben met docenten en leerlingen van onze school en met zo’n 50 andere genodigden gesproken over kansengelijkheid in het onderwijs. 

Gelijke Kansen Alliantie

De ministers kwamen naar Rijswijk voor een rondetafelbijeenkomst georganiseerd door de Gelijke Kansen Alliantie: een landelijk netwerk van gemeenten, scholen, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties die zich gezamenlijk inzetten voor meer kansengelijkheid.

Boodschap

Voorafgaand aan de rondetafelgesprekken kregen vijf docenten, twee leerlingen en een van de coaches de kans om de ministers persoonlijk te vertellen met welke onderwerpen zij bezig zijn, waar ze tegenaanlopen en wat er beter kan. Ze hebben de ministers een duidelijke boodschap meegegeven: naast het gewone lesgeven, hebben docenten op een school zoals die van ons veel extra taken. Het gaat hierbij niet alleen om het organiseren van de dagelijkse gang van zaken, maar docenten investeren ook extra (eigen) tijd in leerlingen om ervoor te zorgen dat zij goed meekomen op school en zich in een stimulerende omgeving verder kunnen ontwikkelen.

Naast het verhaal van de docenten, hebben ook twee leerlingen iets verteld over de vooroordelen, ongelijkheid en verschillen die zij in het onderwijs ervaren. Bijvoorbeeld starten op een lager onderwijsniveau dan je eigenlijk aankan en merken dat je ook veel kunt leren van kinderen die in een andere omgeving opgroeien.

Kansengelijkheid

Kansengelijkheid betekent dat alle kinderen, ongeacht hun achtergrond of de omgeving waarin ze opgroeien, dezelfde kansen hebben om goede resultaten te halen op school en succesvol te zijn in de maatschappij. Helaas hebben niet alle kinderen dezelfde startpositie in het onderwijs. Sommige kinderen moeten harder werken, meer hobbels overwinnen en kunnen vaker een steuntje in de rug gebruiken.

Rijswijks Lyceum & Van Vredenburch College

Als school ondersteunen wij onze leerlingen op verschillende manieren. Er is bijvoorbeeld extra begeleiding door remedial teachers, orthopedagogen en externe coaches, die soms ook helpen bij het contact met ouders. Ook het vergroten van taalvaardigheid en woordenschat krijgt veel aandacht, omdat dit een voorwaarde is om toetsen en examens goed te maken. Bovendien zijn alle docenten bezig met hun eigen ontwikkeling: ze leren (van en met elkaar) omgaan met de straatcultuur en thuiscultuur van leerlingen in de klas, zodat zij gemotiveerd en succesvol op school zijn. Verder organiseren docenten van onze school diverse projecten, waaronder het Changemakers project, en wordt er deelgenomen aan allerlei programma’s, zoals JINC en Giving Back.

Platform Urban Education 070

Onze school is natuurlijk niet de enige die met deze uitdagingen te maken heeft. Daarom hebben we met vier andere scholen in de Haagse regio een platform gevormd om onze ervaringen, inzichten en vragen te delen en met elkaar te zoeken naar oplossingen, te komen tot werkwijzen en acties in gang te zetten. We werken samen met het Segbroek College, Edith Stein College en twee basisscholen van de Haagse Scholen.

Tekst: Dorothee Hoekstra Beeld: Coby Wijkstra

Geplaatst in: Persberichten
Bezoek Ministers van Onderwijs
Bezoek Ministers van Onderwijs
Bezoek Ministers van Onderwijs
Bezoek Ministers van Onderwijs