Aanmelden

Examens

Voor de leerlingen in de examenklassen en de voorexamenklassen gelden een aantal belangrijke regelingen. Deze regelingen moeten elk schooljaar voor 1 oktober zijn vastgesteld en worden gepubliceerd. In het ‘programma van toetsing en afsluiting’ kan je per vak lezen wat je precies moet doen voor het examen. In het examenreglement kan je lezen wat jouw rechten en plichten zijn tijdens het (school)examen. Uiteraard worden de (voor)examenleerlingen ook uitgebreid voorgelicht over de gang van zaken rond het (school)examen. In het overzicht hieronder staan de belangrijkste data m.b.t. het (school)examen. Alle leerlingen die te maken hebben met het (school)examen, ontvangen het examenreglement (en de belangrijkste data) ook in gedrukte vorm.

Tentamenweken schoolexamens examenklassen

 • Tentamenweek 1: 12 november 2018 t/m 16 november 2018
 • Herkansingen 1: 7 en 10 december 2018
 • Tentamenweek 2: 18 februari 2019 t/m 21 februari 2019
 • Herkansingen 2: 13 maart 2018

Tentamenweken schoolexamens voorexamenklassen

 • Tentamenweek A: 19 november 2018 t/m 23 november 2018
 • Herkansingen A: 17 en 18 december 2018
 • Tentamenweek B: 11 juni 2019 t/m 18 juni 2019
 • Herkansingen B: 1 en 2 juli 2019

Rekentoets

 • Eerste afnameperiode: 7 januri 2019 t/m 20 januari 2019
 • Tweede afnameperiode: 4 maart 2019 t/m 17 maart 2019 (ook voor voorexamenklassen)
 • Derde afnameperiode: 27 mei 2019 t/m 9 juni 2019

CENTRAAL SCHRIFTELIJK EINDEXAMEN

 • CSPE Profielvakken VMBO: 1 april t/m 5 juli 2019
 • CSPE & Digitale examens VMBO: 1 april t/m 20 juni 2019

2e tijdvak

(bedoeld voor inhalen en herexamens)

 • Alle opleidingen: 17 juni 2019 t/m 20 juni 2019
 • Uitslag alle opleidingen: 28 juni 2019

Diploma-uitreiking:

 • VMBO: 2 juli 2019

 

Downloads

Hier staan downloads die te maken hebben met toetsing en examens op het Van Vredenburch College. Deze bestanden zijn ook beschikbaar onder het onderdeel Downloads.