Aanmelden

Cijfers en Rapporten

Je ouders worden regelmatig op de hoogte gehouden van je vorderingen en resultaten op school. Hieronder staat hoe dit gebeurt. Al je cijfers staan in Magister, ons leerlingvolgsysteem. Elke vakdocent publiceert zo spoedig mogelijk, na een schriftelijke of mondelinge overhoring of een proefwerk, het resultaat ervan in Magister. Je ziet dit in Magister uitgedrukt in een cijfer of een beoordeling o (onvoldoende), v (voldoende) of g (goed). Je ouders kunnen je resultaten bekijken met een persoonlijk wachtwoord. Ook de mentor kan deze gegevens lezen. Het systeem rondt af op één cijfer achter de komma. Jouw resultaten worden in vier officiële rapporten bekend gemaakt aan je ouders.

Je wordt bij ons geplaatst in een leerjaar en afdeling overeenkomstig het advies van de basisschool of de bevorderingsresultaten. Het kan voorkomen dat je veel beter presteert dan werd verwacht of dat je resultaten juist tegenvallen. Als je het beter doet, stelt de school voor om eventueel een “hoger niveau” (bijvoorbeeld van basis naar kader) te doen. Meestal zal dit bij de bevordering aan het einde van het schooljaar gebeuren.

Het omgekeerde komt ook voor. Het kan zijn dat het niveau toch te hoog gegrepen is. Dan vindt er overplaatsing naar een lager onderwijsniveau plaats. In ieder geval willen we je aan het begin van het derde leerjaar op de juiste plaats hebben. Voor de bevorderingsnormen verwijzen we je naar de overgangscriteria op deze website.

 Download hier de overgangscriteria.

Rapportperioden:

  • Periode 1 : 21-08-2017 t/m 23-10-2017
  • Periode 2 : 23-10-2017 t/m 22-01-2018
  • Periode 3 : 22-01-2018 t/m 03-04-2018
  • Periode 4 : 03-04-2018 t/m 06-07-2018