Aanmelden

Veelgestelde vragen

We vinden het helder informeren van onze leerlingen en ouders heel belangrijk. Hieronder kun je antwoorden op vragen vinden die veel door ouders of leerlingen aan ons worden gesteld. We zullen deze pagina regelmatig aanvullen.
  • Hoe gaan jullie om met lesuitval?

    Lesuitval door ziekte is soms onvermijdelijk. In de onderbouw is er opvang met docenten. Brugklasleerlingen hebben altijd een aaneengesloten rooster. Tijdens een lesdag mogen zij het schoolplein dan ook niet verlaten.

  • Hoe weet ik of er roosterwijzigingen zijn?

    De wijzigingen in het rooster, van de eerste lesuren van een klas, zijn iedere dag te dag te vinden op de website: dagrooster leerlingen. Roosterwijzigingen worden ook weergegeven via Magister. Op school hangen op verschillende plekken informatieschermen, waarop de roosterwijzigingen te lezen zijn.

Close