Aanmelden

Veelgestelde vragen

We vinden het helder informeren van onze leerlingen en ouders heel belangrijk. Hieronder kun je antwoorden op vragen vinden die veel door ouders of leerlingen aan ons worden gesteld. We zullen deze pagina regelmatig aanvullen.
  • Is de overstap van 4 MAVO naar 4 havo mogelijk?

    Onder bepaalde voorwaarden is dit mogelijk. Mocht er belangstelling voor zijn, dan moet er in de 3e klas met de decaan gekeken worden naar de benodigde examenvakken.

  • Zijn er mogelijkheden om verder door te stromen?

    Die zijn er zeer zeker. Alle bevorderingsnormen op het Rijswijks Lyceum zijn zo ingericht dat er altijd rekening gehouden wordt met een opstroom naar een hoger niveau. Bij het behalen van goede cijfers bestaat de mogelijkheid om na het eerste jaar door te stromen naar een afdeling op een hoger niveau.

Close