Aanmelden

Veelgestelde vragen

We vinden het helder informeren van onze leerlingen en ouders heel belangrijk. Hieronder kun je antwoorden op vragen vinden die veel door ouders of leerlingen aan ons worden gesteld. We zullen deze pagina regelmatig aanvullen.
  • Hoe houd ik contact met de mentor?

    De mentor nodigt ouders uit voor een aantal gesprekken. Na de zomervakantie vinden kennismakingsgesprekken met alle ouders van de brugklasleerlingen plaats. Verder is het een goede gewoonte dat ouders het 1e en 3e rapport zelf ophalen bij de mentor. Bij het 2e rapport krijgt ouders de gelegenheid om enkele vakdocenten te spreken. Daarnaast is de mentor natuurlijk ook telefonisch en via de mail te bereiken. De mentor neemt regelmatig contact op als er specifieke ontwikkelingen zijn.

  • Word ik tussendoor ook op de hoogte gehouden van de resultaten van mijn kind?

    Alle ouders krijgen aan het begin van het schooljaar een code thuisgestuurd. Met die code kun je via onze website de resultaten van de leerling op elke gewenst moment bekijken. Tevens wordt contact opgenomen op het moment dat de mentor of de teamleider dat noodzakelijk vinden.

Close