Aanmelden

Brugklas

Het zal even wennen zijn, straks in het voortgezet onderwijs. De eerste periode op de middelbare school is leuk en spannend. Gelukkig sta je er niet alleen voor. Samen met je klasgenoten en met de hulp van je mentor voel je je snel thuis.

Studievaardigheden

In de brugklas leer je ook op welke manieren je vakken kunt leren, taken moet plannen en je agenda kunt bijhouden. Dat noemen we studievaardigheden. We werken als moderne school tijdens de lessen regelmatig op de computer en we maken gebruik van het digibord en het aanwezige wifi-netwerk.

Cito-toetsen

Het Van Vredenburch College neemt bij alle brugklasleerlingen een Cito-entreetoets af. Dit is een aanvullende test die ons laat zien of je prestaties op het juiste niveau liggen. Bij deze toets kijken we naar Nederlands, Engels, wiskunde en studievaardigheden in het algemeen. Ook gedurende de volgende schooljaren zullen we met behulp van Cito-toetsen je leervorderingen op de voet volgen. Dit biedt ons extra informatie zodat we – waar nodig – al in een vroeg stadium kunnen bijsturen.

Ambitieus?

Als je ambitieus bent en laat zien dat je meer in je mars hebt, bieden we je op het Van Vredenburch College de mogelijkheid door te stromen naar een hoger niveau, eventueel op het Rijswijks Lyceum. Het komt nogal eens voor dat een leerling met een kaderadvies binnenkomt en met een mavodiploma onze school verlaat.