Aanmelden

Samenwerking

Wij stimuleren onderlinge betrokkenheid in ons onderwijs. Of het nu om verbinding gaat tussen leerlingen onderling, tussen leerlingen en docenten, tussen medewerkers onderling of tussen de scholen en de omgeving: ontwikkelen en leren doe je niet alleen, maar vanuit een sociale relatie en betrokkenheid. Daarom werken we met verschillende partners samen aan goed onderwijs.

Onze school is aangesloten bij De Rode Loper; een samenwerkingsverband van ruim 40 scholen voor voortgezet onderwijs in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. De Rode Loper richt zich op het versterken van de kwaliteit van de mensen voor de klas. Activiteiten zijn onder andere: de Haagse Lerarenbeurs, modules voor professionalisering van leraren en schoolleiders en informatie aan potentiële zij-instromers op ‘Leraar van Buiten’. Leraren kunnen bijvoorbeeld de module ‘ICT-rijk onderwijs’ volgen, of meedoen aan de Haagse Lucifer, een programma dat verdieping biedt bij hun taak als cultuurdrager. Meer informatie: www.derodeloper.nu en Facebookpagina Den Haag Docentenstad.

Hieronder een aantal links naar andere partners en organisaties waar wij mee samenwerken: