Aanmelden

Medewerkers

Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste contactpersonen binnen de school. In de schoolgids staat een uitgebreider overzicht van medewerkers. 

Download hier: De schoolgids

Decanen

 • Mevr. D. Alberts (Decaan Havo)
 • Mevr. M. Heijnen (Decaan Vwo)
 • Mevr. R. Ramlal (Decaan Mavo)

Remedial Teacher

 • Mevr. S. Kalloe

Coördinatoren Passend Onderwijs

 • Mevr. H. El Mokaddem
 • Mevr. A. Aarab
 • Mevr. M.F.C. van der Hoeven

Veiligheidscoördinator

 • Mevr. I.A.M. Doggen

Coördinator (hoog)begaafdenonderwijs

 • Mevr. B.K.M. Broekhoven

Vertrouwenspersonen

voor leerlingen

 • Mevr. H. El Mokaddem

voor medewerkers

 • Dhr. A.D. Peters

De directie (Rijswijks Lyceum & Van Vredenburch College) bestaat uit:

 • Dhr. J. Bos (rector)
 • Mevr. M. Heskes (conrector bedrijfsvoering/plv. rector)

De schoolleiding van het Rijswijks Lyceum en het Van Vredenburch College bestaat, naast de rector, uit de volgende personen:

 • Mevr. S. Chand (teamleider onderbouw mavo)
 • Mevr. D.J.L.M. Rosdorff (teamleider onderbouw havo/vwo)
 • Mevr M. Spruit (teamleider bovenbouw mavo)
 • Dhr. M. Passet (teamleider bovenbouw havo/vwo)
 • Mevr. M.A.G. de Hoogd-Rosdorff (teamleider bovenbouw vmbo)
 • Dhr. K. Hoekstra (teamleider onderbouw vmbo)
 • Mevr. A. Verbeek (teamleider leerlingenzorg) 

Hoofd conciërge

 • Dhr. K. Rami

Hoofd facilitaire zaken

 • Dhr. F. van Hooydonk (a.i.)

Medezeggenschapsraad

 • Dhr. L. van Dieren (voorzitter)   
 • Mevr. J. Brugge (secretaris)