Aanmelden

Kader, basis- of mavo/kaderklas

Het Van Vredenburch College is een school voor kader- en basisberoepsgericht onderwijs. Onze leerlingen zijn op de praktijk ingesteld en daar hebben we ons onderwijs op aangepast. Een belangrijk deel van het onderwijsprogramma volg je namelijk in mooi ingerichte praktijkruimtes.

Het eerste leerjaar

In het eerste leerjaar kom je in een kader, basis- of een mavo/kaderklas. Je krijgt les in algemeen vormende vakken als: Nederlands, Engels, wiskunde, mens & maatschappij, rekenvaardigheid, mens & natuur, kunst, natuur & techniek en gym. Ook maak je meteen al kennis met de verschillende beroepsprofielen. Aan het einde van het schooljaar bepalen we naar welk niveau je gaat in het tweede leerjaar.

Kader of basis?

De Kaderberoepsgerichte leerweg heeft ongeveer hetzelfde niveau als de mavo, alleen krijg je bij ons op Kaderniveau ook nog les in een beroepsgericht vak. De kaderberoepsgerichte leerweg is moeilijker dan de Basisberoepsgerichte leerweg.

We vinden het belangrijk dat je op het niveau zit dat jij goed aankan en waar je een diploma in kunt gaan halen. Aan het einde van het tweede leerjaar maak je een keuze voor een beroepsrichting (zie sectoren en beroepsprofiel) en dan kijken we opnieuw of je op het goede niveau zit. Als je aan de normen voldoet, kun je doorstromen naar 2 mavo op het Rijswijks Lyceum.

Game om het vmbo beter te leren kennen: www.govmbo.nl/home