Aanmelden

Het onderwijs

Het onderwijs op het Van Vredenburch College

Op het Van Vredenburch College kun je onderwijs volgen in de basisberoepsgerichte leerweg, kader-beroepsgerichte leerweg of mavo/kader klas. We hebben de volgende afdelingen in huis: ‘economie en ondernemen’, ‘zorg en welzijn’, ‘produceren, installeren en energie’.

Op het Van Vredenburch College volgen bijna 500 leerlingen onderwijs. Binnen het eigen schoolgebouw valt elke leerling onder de verantwoordelijkheid van een eigen onderwijsteam, dat ongeveer 250 leerlingen bedient. Op die manier waarborgen we de overzichtelijkheid, kleinschaligheid en veiligheid van ons onderwijs.

Activerend leren

De lessen die op het Van Vredenburch College worden gegeven, zijn heel afwisselend. Activerend leren noemen we dat. Soms moeten de leerlingen luisteren naar de docent en aantekeningen maken. Soms moeten ze individueel een opdracht maken of juist werken in groepjes. Zo blijft het boeiend en afwisselend. Wij motiveren en stimuleren jou als leerling zodat je met plezier kunt presteren en succesvol kunt zijn.

Het Rijswijks Lyceum

Het Van Vredenburch College vormt samen met het Rijswijks Lyceum één schoolorganisatie. Op het Rijswijks Lyceum kun je onderwijs volgen in de afdelingen vwo (atheneum en gymnasium), havo en mavo. Ook hebben we een speciale opleiding voor hoogbegaafde kinderen.

Voor meer informatie over het Rijswijks Lyceum kijk op rijswijkslyceum.nl