Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden voor schooljaar 2019/2020

Op het Van Vredenburch College hebben we plaats voor maximaal 140 leerlingen in het eerste leerjaar, volgens de volgende streefverdeling:

klas Percentage % 
1 basisberoepsgerichte leerweg (en lwoo) 37
1 kaderberoepsgerichte leerweg 37
1 mavo/kader 26


 totaal: 100

De capaciteit die onze school heeft benoemd voor schooljaar 2019-2020, moet worden gezien als streefcijfer voor de gewenste klassenindeling en totale capaciteit. Afhankelijk van het verloop van de aanmeldingen, kan op onderwijskundige gronden of vanwege organisatorische redenen, worden afgeweken van deze indeling.

Aanmelden kan iedere werkdag vanaf 8 februari tot en met 22 februari 2019. Op de volgende data kunt u ook langskomen voor meer informatie over de school (en ook voor aanmelden):

  • Woensdag 13 februari 2019
    van 14.30 tot 20.00 uur
  • Woensdag 20 februari 2019
    van 14.30 tot 20.00 uur

Na aanmelding handelen we conform de regionaal vastgestelde plaatsingsprocedure (https://www.bovohaaglanden.nl/po-vo-procedure).

Bij overaanmelding hanteren we op onze school twee voorrangsregels:

  • Leerlingen die al een broertje of zusje op onze school hebben.
  • Kinderen van eigen medewerkers.

Bij overaanmelding zal er bovendien door een notaris geloot worden.

Intakegesprekken

Persoonlijk contact vinden wij belangrijk. Om die reden voeren we met alle toekomstige leerlingen en hun ouders, na plaatsing, een intakegesprek van ongeveer 30 minuten. Op die manier kunnen we alvast kennismaken met nieuwe leerlingen en hun ouders.