Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden voor schooljaar 2021/2022

Informatie en aanmelden

Vanaf 19 april tot en met 23 april 2021 kunnen leerlingen worden aangemeld.

Helaas mogen we je vanwege corona niet persoonlijk ontvangen. Hoe kan je je formulier dan toch inleveren?

Lever het aanmeldformulier in bij de school van je eerste keuze. Dit gaat op deze manier:

 • Ouders en leerlingen groep 8 krijgen het BOVO-aanmeldformulier van de PO-school
 • Ouders/leerlingen kunnen het BOVO-aanmeldformulier:
  • Mailen: aanmelding@vanvredenburchcollege.nl
  • Per post verzenden: Van Vredenburchcollege t.a.v. AANMELDING Van Vredenburchweg 425 2284 TA Rijswijk.
  • In de brievenbus van de school doen: de brievenbus staat elke werkdag vanaf 8.00 uur tot 16.30 uur op het schoolplein voor u klaar.
  • Het formulier mag ook door een oudere broer of zus, leerling van de school af worden gegeven bij de administratie.
 • Natuurlijk sturen we per mail een bevestiging van ontvangst.

Heb je LWOO-advies? We mogen jou wel ontvangen met je ouders. In de week van 19 april tot en met 23 april kan je langskomen.

Heb je over de manier van aanmelden nog een vraag? Bel gerust de administratie via 070-3364955, zij zijn er om je vragen te beantwoorden tussen 13.00 uur en 15.00 uur.

Heb je een vraag over het VMBO Basis-Kader beroeps of LWOO?
Stel je vraag bij de heer Hoekstra teamleider onderbouw Basis-Kader beroeps of LWOO hkk@vanvredenburchcollege.nl

Na aanmelding handelen we conform de regionaal vastgestelde plaatsingsprocedure.

Beschikbare plaatsen

Heb je nog geen school gevonden in de eerste periode of ben je uitgeloot? Maandag 19 tot en met vrijdag 23 april vindt de tweede aanmeldingsperiode plaats (oriëntatie en aanmelden).

We hebben nog plaats voor de volgende adviezen:

vmbo bl + lwoo 1 plaats
vmbo bl/kl + lwoo 1 plaats
vmbo kl + lwoo 10 plaatsen
vmbo bl 1 plaats
vmbo bl/kl 4 plaatsen
vmbo kl 1 plaats

 

Voorrangsregels

Bij over aanmelding voor een bepaalde afdeling hanteren we op onze school twee voorrangsregels:

 • Kinderen van eigen medewerkers.
 • Leerlingen die al een broertje of zusje op onze school hebben.

Bij over aanmelding voor een bepaalde afdeling zal er door een notaris geloot worden.

Intakegesprekken

Persoonlijk contact vinden wij belangrijk. Om die reden voeren we met alle toekomstige leerlingen en hun ouders, na plaatsing, een intakegesprek van ongeveer 30 minuten. Dit gesprek zal plaatsvinden aan het begin schooljaar 2021/2022.

Beschikbare plaatsen eerste leerjaar Van Vredenburch College

Op het Van Vredenburch College hebben we plaats voor maximaal 124 leerlingen in het eerste leerjaar, volgens de volgende streefverdeling:

Basisschooladvies Percentage %
1 basisberoepsgerichte leerweg met lwoo 29
1 kaderberoepsgerichte leerweg met lwoo 29
1 kaderberoepsgerichte leerweg 42
Totaal: 100

De capaciteit die onze school heeft benoemd voor schooljaar 2021-2022, moet worden gezien als streefcijfer voor de gewenste klassenindeling en totale capaciteit. Afhankelijk van het verloop van de aanmeldingen, kan op onderwijskundige gronden of vanwege organisatorische redenen, worden afgeweken van deze indeling.