Aanmelden

Medewerkers

Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste contactpersonen binnen de school. In de schoolgids en het informatieboekje staat een uitgebreider overzicht van medewerkers. In het informatieboekje is tevens een overzicht te vinden van de mentoren dit schooljaar.

Decanen

 • Dhr. M. Kappel
 • Dhr. H. Wijnmalen

Remedial Teacher

 • Mevr. S. Kalloe

Zorgcoördinatoren:

 • Mevr. H. El Mokaddem
 • Dhr. J.T. Lops
 • Mevr. A. Aarab

Vertrouwenspersonen

 • Mevr. H. El Mokaddem
 • Dhr. A.D. Peters

De directie (Rijswijks Lyceum & Van Vredenburch College) bestaat uit:

 • Dhr. J. Bos (rector)
 • Mevr. M. Heskes (conrector bedrijfsvoering/plv. rector)

De schoolleiding van het Rijswijks Lyceum en het Van Vredenburch College bestaat, naast de rector, uit de volgende personen:

 • Mevr. S. Chand (teamleider onderbouw mavo)
 • Mevr. D.J.L.M. Rosdorff (teamleider onderbouw havo/vwo)
 • Mevr. M. Spruit (teamleider bovenbouw mavo)
 • Dhr. Drs. V.A. Jhinkoe (teamleider bovenbouw havo/vwo)
 • Mevr. M.A.G. de Hoogd-Rosdorff (teamleider bovenbouw vmbo)
 • Dhr. B. Hoppzak (teamleider onderbouw vmbo)
 • Mevr. A. Verbeek (teamleider leerlingenzorg)

Hoofd conciërge

 • Dhr. K. Rami

Medezeggenschapsraad

 • Dhr. M. Passet (voorzitter)
 • Mevr. J. Brugge (secretaris)